مالیات اجاره املاک

مالیات اجاره املاک، اصولا مالیات اجاره مسکن به دو قسمت مالیات اجاره دست اول و مالیات اجاره دست دوم می باشد.

گزارشات حسابداری

گزارشات حسابداری، سازمان های تولیدی باید برای واحدهای تولیدی گزارشاتی را ارائه دهند.

شناخت درآمد

شناخت درآمد، یکی از مباحثی است که در حسابداری بیشتر از هر مورد دیگر در معرض تغییر و دستکاری قرار می گیرد. به همین دلیل درک اصل شناخت درآمد برای ارزیابی گزارشات مالی مهم می باشد.

فرار مالیاتی

فرار مالیاتی، فرار مالیاتی بیشتر توسط افراد پر درآمد و از طریق سند سازی و ارائه گزارشات غلط انجام می شود.

شاخصه های مورد نیاز در نرم افزار حسابداری

شاخصه های مورد نیاز در نرم افزار حسابداری، در هر سازمان و موسسه ای واحد مالی و حسابداری از مهم ترین قسمت های یک سازمان به شمار می رود.