چاپ
دسته: blog
بازدید: 135
مالیات حقوق و دستمزد چیست؟

همه کارمندان و کارگران در روزهای پایانی ماه منتظر پیامک واریز حقوق به حساب هستند. در واقع همین درآمد و حقوق ماهیانه دلیل اصلی برای انتخاب حرفه و شغل و شروع به‌کار کردن تحت عنوان کارگر یا کارفرما است.

مالیات حقوق و دستمزد چیست؟

مالیات حقوق و دستمزد چیست؟

اغلب حقوق دریافتی کارمندان از آنچه که در ابتدا توافق شده‌ است، شاید بیشتر شود ولی کمتر از مبلغ توافق شده واریز نخواهد شد. کمتر است و در فیش حقوقی همواره مبالغی تحت عناوین مختلف مانند حق بیمه کارگر و یا نرخ مالیات بر درآمد از مبلغ حقوق کسر می‌شود. صاحبان مشاغل نیز هر سال می‌بایست با ارائه گزارش‌های مالی خود به سازمان امور مالیاتی، درصدی از درآمد خود را تحت عنوان مالیات به حساب دولت واریز نمایند. واریز درصدی از درآمد به حساب دولت یک قانون می باشد که نمیتوانید از آن سرپیچی کنید.. 

مالیات چیست؟

می‌دانید که مالیات یکی از مهم‌ترین منابع تأمین بودجه مورد نیاز دولت‌ها برای اجرایی کردن برنامه‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم است. اما آیا می دانید موارد معاف از مالیات حقوق موارد معاف از مالیات حقوق چه مواردی می باشد؟ موضوع مالیات در کشور ما نیز به ویژه در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌ است و قوانین مخصوصی برای محاسبه نرخ مالیات و روش‌های پرداخت آن در نظر گرفته‌شده‌است. مالیات بر درآمد از مهم‌ترین مواردی است که مالیات به آن تعلق می‌گیرد و به عنوان مالیات تکلیفی دسته‌بندی می‌شود.

محاسبه مالیات و حق بیمه

بدین معنا که مالیات از حقوق کارمند کسر می‌شود ولی شرکت مسئول پرداخت آن به دولت است. البته باید اشاره داشته باشیم که به منظور افزایش عدالت اجتماعی برای محاسبه نرخ مالیات بر درآمد کارکنان، مواردی تحت عنوان موارد معاف از مالیات حقوق موارد معاف از مالیات حقوق تعریف شده‌ است. سقف معافیت مالیاتی بر حسب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال است و با افزایش میزان حقوق، نرخ مالیات بر درآمد نیز به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

حق بیمه چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود؟

در این بخش از مقاله موارد معاف از مالیات حقوق موارد معاف از مالیات حقوق باید بگوییم سازمان تأمین اجتماعی یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های کشور است که وظیفه اصلی آن پوشش اجباری کارگران و حقوق بگیران و پوشش اختیاری صاحبان مشاغل است. در واقع هدف اصلی از بیمه تأمین اجتماعی تحت حمایت قرار دادن نیروی کار در شرایط بیماری، بیکاری و بازنشستگی است.

ذخایر حق بیمه چیست؟

تمام پرداختی‌های فرد تحت عنوان حق بیمه را ذخایر بیمه یا حق بیمه عاید نشده می‌نامند که هدف از این ذخایر، پرداخت هزینه‌های بیمه ای فرد در آینده است. باید در مقاله موارد معاف از مالیات حقوق موارد معاف از مالیات حقوق بگوییم همچنین از این ذخایر بیمه می‌توان برای پرداخت حقوق بازنشستگی فرد استفاده شود. بازنشسگی برای مردان 30 سال خدمت کامل می باشد ولی برای زنان طبق قانون جدید با هر چند سال سابقه در سن 55 سالگی بازنشست خواهند شد. ذخایر دیگر چون وام بازنشستگی بدون ضامن هم وجود دارد و هر روزه خدمات بعد از بازنشستگی افزایش پیدا می کند.