سواد مالی چیست؟

یکی از دغدغه‌های همیشگی خانواده‌ها، بعد مالی زندگی و مسائل مربوط به آن است. پول مهره اصلی برای گذران زندگی شده‌ است و می‌توان گفت بسیاری از افراد با درآمدهای بالا همچنان درگیر مسائل مالی هستند و هنوز به آن رفاهی که با این سطح از درآمد نرسیده‌اند.

سواد مالی چیست؟

سواد مالی چیست؟

 سواد مالی از مهارت‌های مهم برای هر فرد به‌شمار می‌آید که باید آموزش آن از دوران کودکی شروع شود. در واقع سواد مالی به افراد کمک می‌کند، بر اساس میزان درآمد و دارایی‌های خود بهترین تصمیمات را برای افزایش سرمایه و رفاه مالی زندگی خود بگیرند. حتی می‌توان گفت چنین افرادی در محیط کاری نیز موفق‌تر بوده و افرادی موثرتر برای تحقق اهداف سازمانی شناخته می‌شوند. در ادامه با مفهوم سواد مالی و ضرورت آن در زندگی امروز آشنا می‌شویم.

سواد مالی به چه معنا است؟

تعاریف مختلفی برای پاسخ به سوال تعریف سواد مالی چیست؟ ارائه شده‌ است. در بیانی ساده، سواد مالی به دانش و درک کلی از مسائل مالی کمک می‌کند. معمولا این اصطلاح برای مسائل مالی شخصی استفاده می‌شود که تصمیم‌گیری درست در رابطه با موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی مالی برای دوران بازنشستگی، خرید و فروش املاک و مستغلات، پس‌انداز کردن، بیمه و مباحث مرتبط با مالیات بر درآمد را بهبود می‌دهد.

توانایی داشتن قضاوت‌های آگاهانه و اتخاذ تصمیمات موثر و قابل استفاده و در نتیجه مدیریت پول.

سواد مالی همان دانش خود ارزیابی مالی و یا دانش هدفمند است.

سواد مالی شخصی همان توانایی خواندن، تحلیل، مدیریت و ارتباط با شرایط مالی شخصی است که بر رفاه مادی تاثیر دارد.

سواد مالی یک دانش پایه است که مردم برای زنده ماندن در جامعه مدرن به آن نیاز دارند.

توانایی فرد در درک و استفاده از مفاهیم مالی، همان سواد مالی است.

با در نظر گرفتن تعاریف بالا، فردی می‌تواند ادعای سواد مالی مناسب داشته باشد که بتواند به درستی امور مالی مانند:

مدیریت و بودجه‌بندی درست درآمد خود

برنامه ریزی و تعیین اهداف مالی برای زندگی شخصی

پرداخت به موقع هزینه‌های جاری زندگی و پس انداز کردن بخشی از درآمد ماهیانه

شناخت کافی از اصول و بهره وام‌های بانکی به منظور مدیریت میزان بدهی خانواده را مدیریت کند.

با اتخاذ تصمیمات مناسب، از بودجه و سرمایه خود بهترین بهره را ببرد.

ضرورت سواد مالی در دنیای پیچیده امروز

امروزه بازارهای مالی بازارهایی که در آنها تجارت صورت می‌گیرد) اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و اغلب افراد در این بازارها به دنبال فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و افزایش دارایی‌های خود هستند. واضح است برای دسترسی به این بازارهای مالی و استفاده از فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در این بازارها، به سطحی از سواد مالی نیاز است.

فقر سواد مالی، به واسطه اتخاذ تصمیمات مالی نادرست بر زندگی فرد، خانواده، دوستان و حتی شریک کاری تاثیر سوء داشته و می‌تواند رفاه مالی در سطح جامعه را به میزان چشمگیری کاهش دهد. به همین دلیل است که به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته، ارتقا سطح سواد مالی جامعه از طریق آموزش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته‌است.

مزیت سواد مالی بالا

سواد مالی بالا در سطح جامعه، نابرابری‌ها و تاثیر مستقیم سطح درآمد بر میزان پیشرفت مالی را کاهش می‌دهد.