چاپ
دسته: blog
بازدید: 6538
مالیات اجاره املاک

مالیات اجاره املاک، اصولا مالیات اجاره مسکن به دو قسمت مالیات اجاره دست اول و مالیات اجاره دست دوم می باشد.

مالیات اجاره املاک، که نمی توان آن را انکار کرد، به همین منظور برای درک بهتر لازم است اطلاعاتی را درباره آن کسب کرد.


مالیات اجاره املاک دست اول


این نوع مالیات، به مالیات اجاره املاک مصنوعی تخصیص می یابد. و افرادی که مکلف به پرداخت آن هستند که از این روش کسب درآمد داشته اند. با توجه به ماده پنجاه و چهار مالیات آن دسته از املاکی که به صورت اجاره واگذار می شوند به صورت کل اجاره دریافتی بعد از کسر 25 درصد هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به ملک اجاره شده محاسبه می شود. در آمد مالیات اجاره املاک دوم با محاسبه تفاوت بین اجاره دریافتی و اجاره پرداختی ملکی که اجاره شده است، در نظر گرفته می شود. براساس ماده 54 قانون مالیات بر اجاره املاک دست دوم، به دو صورت پرداخت می شود.


نکات مالیات بر اجاره درآمد


مالیات اجاره املاک 75 درصد کل اجاره دریافت شده می باشد.
این قانون در مورد املاک وقفی نیز مصداق پیدا می کند.
خانه های سازمانی که توسط برخی شرکت ها در اختیار کارکنان آن سازمان قرار می گیرد، مشمول ارائه مالیات نخواهند بود.
اگر مستاجر ملک را اجاره دهد مالیات اجاره املاک به صورت تفاوت بین اجاره دریافتی و پرداختی محاسبه می گردد.
اگر ملکی به صورت رایگان در اختیار اشخاص که در مالیات اجاره املاک مشمول نمی شوند از پرداخت مالیات اجاره معافند.
چنانچه ملکی به همراه اساس آن اجاره داده شود میزان اجاره دریافتی و درآمد دریافتی اضافه می شود.
اگر مالک برای زمین اجاره پرداخت کند این میزان از درآمد اجاره کسر خواهد شد.
در صورتی که صاحب ملک اقدام به فروش ملک کند اما در مبایعه نامه برای تخلیه فرصت گرفته باشد ملک مورد نظر تا شش ماه اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به عنوان اجاره هزینه ای را پرداخت کند.


نتیجه پایانی


مراحل پرداخت مالیات بر درآمد در سه مرحله تکمیل فرم اظهارنامه و دوم بررسی اظهارنامه مالیاتی ملک و سوم صدور برگه تشخیص و ابلاغ به مودی می باشد.