چاپ
دسته: blog
بازدید: 126
کدینگ حسابداری

کدینگ و نرم افزار حسابداری در روال حسابداری از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که یکی از ارکان اصلی نظم در حسابداری را می توان به ساختار کدینگ حسابداری مربوط کرد.

کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری در صنایع و مشاغل مختلف با تغییراتی عموما  اندک دارای انواع متفاوتی است به عنوان مثال کدینگ حسابداری در صتایع تولیدی با کدینگ حسابداری در صنایع پیمانکاری متفاوت است. کدینگ حسابداری عموما دارای استاندارد خاصی است که بسیاری از صنایع و کسب و کارها با رعایت این استانداردها اقدام به تهیه کدینگ حسابداری می کنند.

کدینگ حسابداری و ساختار آن

در حالت کلی کدینگ حسابداری از روال خاصی برای طراحی پیروی می کند که معمولا و بسته به نوع کدینگ حسابداری نیز تغییر نمی کند و همگی در همان روال هستند.

در این روال عموما کلیه حساب ها گروه بندی شده و در ادامه حساب های کل کدینگ حسابداریو در ادامه هم حساب های معین کدینگ در حسابداری و در ادامه نیزحساب های تفضیلی کدینگ حسابداری‌ها و نهایتا حساب های تفضیلی ۲ کدینگ حسابدار ثبت و آماده می شود.در نظر بگیرید که کدینگ حسابدار در نرم افزارهای حسابداری مختلف هستند و اینگونه نیست که در هر نرم افزار حسابداری ساختار کدینگ به یک صورت باشد.

عموما در نرم افزارهای حسابداری مختلف کدینگ حسابداری  تا تفضیلی ۲ ادامه دارد و این در حالی است که در بعضی ار نرم افزار های حسابداری که در بازار وجود دارد تفضلی ها  ادامه دارتر هستند و گاهی تا تفضیلی ۳ و ۴ و …. ادامه پیدا می کنند که بسته به نوع کاربرد نرم افزار حسابداری متفاوت است.

یکی دیگر از امکانات بسیار مهم در ساختار کدینگ حسابداری، حساب های تفضیلی شناور است.

کدینگ حسابداری و گروه بندی حساب ها

به جرات می توان گفت که اصلی ترن موضوع در چیدمان کدینگ حسابداری  گروه بندی حساب ها هستند. گروه بندی حساب ها در کدینگ عموما دارای استانداردی است که مورد تایید ارگان ها و سازمان های ناظر بر امور مالی و حسابداری است. در گروه بندی حساب ها باید به نوع و ماهیت حساب ها نیز دقت فراوانی داشته باشیم. گروه بندی حساب ها با نوع و ماهیت آنها دارای معنی می شوند. معمولا حساب ها در کدینگ دارای نوع دائمی و موقت می باشند. حساب ها در حالت کلی دارای ماهیت بدهکار، بستانکار و بدون ماهیت هستند.

در حال کلی گروه بندی حساب ها

حساب های کل، معین و تفضلی، ساختار کدینگ را دارای نظم بیشتری می کنند.

کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری 

در نرم افزار حسابداری ساختار کدینگ تا تفضیلی ۲ ادامه پیدا می کند.

در نرم افزار حسابداری ساختار کدینگ بصورت درختی نیز قابل مشاهده است.

ساختار کدینگ درختی یکی از بهترین روش های نمایش کدینگ در نرم افزارهای حسابداری است.

همچنین در نرم افزار حسابداری سازه حساب امکان ثبت کدینگ تا سطح تفضیلی ۲ برای کاربر آماده شده است.

یکی دیگر از امکانات مهم در ساختار کدینگ نرم افزار حسابداری سازه حساب حساب های تفضیلی شناور هستند.