آموزش مدلسازی،تحلیل و طراحی ساختمان ۴ طبقه بتنی با ایتبس

در این فایل شما با طراحی ساختمان بتنی با نرم افزار Etabs 9.5 آشنا خواهید شد. مشخصات این پروژه در ادامه مطلب آمده است… در این پروژه یک ساختمان ۴ طبقه ی بتنی در شهر قائمشهر طراحی می گردد. کاربری ساختمان مسکونی می باشد. طبقه ی اول این ساختمان، انباری و پارکینگ و بقیه طبقات […]

برای دیدن کامل این نوشته روی لینک زیر کلیک کنید
آموزش مدلسازی،تحلیل و طراحی ساختمان ۴ طبقه بتنی با ایتبس

آموزش طراحی اتصال گیردار جوشی تیرورق به ستون به روش LRFD

آموزش طراحی اتصال گیردار جوشی تیرورق به ستون به روش LRFD نام این فایل آموزشی بسیار خوب است که کاری است از آقای مهندس هادی بهمنی . در این فایل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ اﺗﺼﺎل ﮔﻴﺮدار ﺟﻮﺷﻲ ﺗﻴﺮورق ﺑﻪ ﺳﺘﻮن در ﻳﻚ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ روش ﺣﺪی انجام میشود. ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ وﻳﮋه […]

برای دیدن کامل این نوشته روی لینک زیر کلیک کنید
آموزش طراحی اتصال گیردار جوشی تیرورق به ستون به روش LRFD